Przejdź do treści

Animacja w aplikacjach na iOS, a dostępność

Kryteria WCAG dla stron internetowych odnoszą się nie tylko do etykiet, formularzy lub przycisków. Są też takie, które określają, jak powinny zachowywać się dostępne animacje. Jednym z ważniejszych jest zapewnienie użytkownikowi możliwości ich zatrzymania. W iOS tego rodzaju opcje dostępne są dla użytkowników w ustawieniach systemowych w sekcji „Dostępność”. Warto więc upewnić się, że aplikacja będzie reagowała na systemowe ustawienia Użytkownika.

Obecność animacji ma także znaczenie dla użytkowników czytników ekranów, ponieważ może to wpływać na ich doświadczenia podczas korzystania z danej aplikacji. Głównie dotyczy to tych bardziej złożonych, dłuższych jej animacji, które trwają nawet do kilku sekund.

Gdzie najczęściej trafiam na problemy?

Między innymi w takich komponentach jak karuzele. Zaimplementowane niepoprawnie nie dają możliwości zatrzymania animacji lub regulowania, który slajd użytkownik chciałby wykorzystać. Warto pamiętać, że użytkownicy mogą mieć ustawioną szybkość mówienia w czytniku ekranu na różnych poziomach. Ponadto każdorazowe pojawienie się nowego slajdu zmienia część lub nawet całość ekranu, o czym trzeba poinformować użytkowników w odpowiedni sposób..

Istotne jest także to, w jaki sposób domyślnie jest zmieniamy fokus. Nagłe lub częste jego zmiany mogą powodować frustrację użytkowników. To szczególnie ważne, gdy stosujemy dłuższe lub bardziej złożone animacje. Jeśli użytkownik ma włączony czytnik ekranu na swoim urządzeniu mobilnym, prawdopodobnie nie zorientuje się, że właśnie trwa piękna, dłuższa animacja. Co więc można zrobić, aby uprościć użytkownikowi współpracę z naszą aplikacją?

  • Można rozważyć ominięcie dłuższych animacji nie tylko wtedy, gdy użytkownik zaznaczył taką opcję w ustawieniach. Warto też skrócić animacje lub całkiem je wyłączyć dla osób posługujących się czytnikiem ekranu.
  • Można też użyć subtelnego, cichego dźwięku, który trwa tak samo długo, jak animacja. Wówczas użytkownik wie, że na ekranie coś się dzieje.

A co zrobić z fokusem?

Na pytanie o fokus, niestety, nie ma jednoznacznej odpowiedzi, ponieważ wynika ona z kontekstu. Jeśli animujemy zmianę całego ekranu, warto wskazać, na jaki element powinien zostać przeniesiony. 

Jednak w przypadku zmiany tylko kilku elementów lub odkrycia czy uaktywnienia jakiejś części komponentów, warto ogłosić zmianę, ale nie przenosić fokusu. Jest to bardzo frustrujące nie tylko dla użytkowników posługujących się czytnikiem ekranu, ale także, a może przede wszystkim, dla osób sterujących swoim urządzeniem mobilnym przy pomocy przełączników. Czy zastanawialiście się kiedyś, ile dodatkowych, często bardzo czasochłonnych akcji musi wykonać taki użytkownik? Dlatego właśnie odradzam przenoszenie fokusu bez wyraźnej potrzeby.

No to animować, czy nie animować?

Nie ma jednoznacznego sposobu na podjęcie decyzji o tym elemencie aplikacji. Niektórym użytkownikom ruch na ekranie pomaga lepiej dostrzec, że coś się zmieniło. Dla innych zaś dodatkowe bodźce mogą być przytłaczające, ponieważ wprowadzają niepożądane zamieszanie i niepotrzebne bodźce. Najlepszą opcją jest dać użytkownikowi wybór i szanować jego decyzje. Skoro system może informować nas o preferencjach użytkowników, skorzystajmy z tego i odpowiednio dostosujmy działanie aplikacji mobilnych. Zawsze też warto przetestować swoje rozwiązania z użytkownikami z różnych segmentów grupy docelowej, aby opierać decyzje projektowe o ich rzeczywiste potrzeby.