Czym jest dostępność cyfrowa?

Dostępność cyfrowa to przystosowanie serwisów internetowych i aplikacji do potrzeb jak największej liczby osób. W szczególności osób z różnymi ograniczeniami – stałymi, tymczasowymi lub sytuacyjnymi.

Problemy z korzystaniem z rozwiązań cyfrowych są zjawiskiem naturalnym i mogą spotkać każdego z nas, niezależnie od wieku, płci, czy też szerokości geograficznej.

Rozwiązania oparte na założeniach projektowania uniwersalnego uwzględniają potrzeby wszystkich. W tym osób z problemami ze wzrokiem, słuchem, ruchem, a także z zaburzeniami poznawczymi i niepełnosprawnością intelektualną. Te utrudnienia nie powinny być przeszkodą w łatwym użyciu produktów cyfrowych czy dostępie do informacji i usług.

O raporcie

Korzystanie z serwisów bankowych to codzienność każdego z nas. To jest właśnie powód, dla którego trzecią edycję raportu o dostępności poświęciliśmy bankom. Chcieliśmy także sprawdzić, w jakim procencie ich strony internetowe dostosowane są do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

Możecie zapoznać się z wynikami audytów stron internetowych 11 najpopularniejszych banków w Polsce. Sprawdziliśmy je pod kątem 15 kryteriów dostępności WCAG 2.1. Stworzyliśmy również ranking najbardziej i najmniej dostępnych serwisów.

WCAG – czyli Web Content Accessibility Guidelines – to dokument zawierający zalecenia dotyczące dostępności produktów cyfrowych.

Cel raportu

Głównym założeniem raportu jest sprawdzenie dostępności cyfrowej stron internetowych najpopularniejszych banków w Polsce. Jest to ważny temat, przede wszystkim ze względu na potrzeby osób z niepełnosprawnościami oraz problem niedostępności serwisów.

Udostępniony przez nas raport nie ma jednak gruntownie i kompleksowo przeanalizować stron internetowych banków. Ma jedynie zarysować stan ich dostępności. Chcemy również zaznaczyć, iż istnieje prawdopodobieństwo, że niektóre z wymienionych błędów mogą być już nieaktualne, ze względu na ciągłą aktualizację serwisów.

BANKOWOŚĆ POWINNA BYĆ DOSTĘPNA DLA KAŻDEGO.

- Łukasz Stanik
SPIS TREŚCI RAPORTU
  • 1. Przedmowa
  • 2. Bankowość indywidualna w Polsce
  • 3. Dostępność cyfrowa
  • 4. Metodologia badania
  • 5. Wnioski
  • 6. Wyniki audytów poszczególnych serwisów
  • 7. Zakończenie
  • 8. O nas
  • 9. Dostępność – zrób to z nami!
  • 10. Czy jesteś dostępny? – podstawowe kryteria WCAG

Autorzy