Czym jest dostępność cyfrowa?

Dostępność cyfrowa to przystosowanie serwisów internetowych i aplikacji do potrzeb jak największej liczby osób. W szczególności osób z różnymi ograniczeniami – stałymi, tymczasowymi lub sytuacyjnymi.

Problemy z korzystaniem z rozwiązań cyfrowych są zjawiskiem naturalnym i mogą spotkać każdego z nas, niezależnie od wieku, płci, czy też szerokości geograficznej.

Rozwiązania oparte na założeniach projektowania uniwersalnego uwzględniają potrzeby wszystkich. W tym osób z problemami ze wzrokiem, słuchem, ruchem, a także z zaburzeniami poznawczymi i niepełnosprawnością intelektualną. Te utrudnienia nie powinny być przeszkodą w łatwym użyciu produktów cyfrowych czy dostępie do informacji i usług.

O raporcie

Zakupy w Internecie są naszą codziennością, dlatego tym razem wzięliśmy na warsztat polski e-commerce. Chcieliśmy sprawdzić, w jakim stopniu strony internetowe są dostosowane do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.

W raporcie przedstawiliśmy wyniki audytów 46 stron internetowych związanych z handlem w sieci. Strony zostały sprawdzone pod względem 15 kryteriów dostępności WCAG 2.1. Na potrzeby raportu stworzyliśmy też ranking najbardziej i najmniej dostępnych serwisów.

WCAG – czyli Web Content Accessibility Guidelines – to dokument zawierający zalecenia dotyczące dostępności produktów cyfrowych.

Cel raportu

Raport skierowany jest do właścicieli sklepów, marketingowców, projektantów i programistów oraz do wszystkich tych, dla których kwestia dostępności jest ważna. Jego celem jest przede wszystkim zwrócenie uwagi na kwestie (nie)dostępności cyfrowej, a także zwiększenie świadomości w temacie projektowania uniwersalnego.

Nie bez znaczenia jest dla nas aspekt edukacyjny, dlatego w raporcie dla każdej z audytowanych stron omówiliśmy jeden wybrany problem i zaproponowaliśmy jak można go rozwiązać, aby podnieść poziom dostępności serwisu.

Raport dostępności uczelni wyższychSprawdź nasz poprzedni raport dostępności!

Spis treści

  1. Przedmowa
  2. Dlaczego raport o dostępności cyfrowej?
  3. E-commerce w Polsce
  4. Metodologia badania
  5. Wnioski
  6. Wyniki audytów poszczególnych serwisów
  7. Czy jesteś dostępny? – podstawowe kryteria WCAG
  8. O nas
  9. Dostępność – zrób to z nami!

Autorzy