Czym jest dostępność cyfrowa?

Dostępność cyfrowa to przystosowanie serwisów internetowych i aplikacji do potrzeb jak największej liczby osób. W szczególności osób z różnymi ograniczeniami – stałymi, tymczasowymi lub sytuacyjnymi.

Problemy z korzystaniem z rozwiązań cyfrowych są zjawiskiem naturalnym i mogą spotkać każdego z nas, niezależnie od wieku, płci, czy też szerokości geograficznej.

Rozwiązania oparte na założeniach projektowania uniwersalnego uwzględniają potrzeby wszystkich. W tym osób z problemami ze wzrokiem, słuchem, ruchem, a także z zaburzeniami poznawczymi i niepełnosprawnością intelektualną. Te utrudnienia nie powinny być przeszkodą w łatwym użyciu produktów cyfrowych czy dostępie do informacji i usług.

O raporcie

Korzystanie z usług w prywatnych placówkach medycznych jest częstym przywilejem oferowanym przez zatrudniające nas firmy. Z takich usług nie korzystają jednak tylko pracownicy dużych korporacji. Placówki medyczne oferują też pakiety prywatne.

Dzięki stronie internetowej czy aplikacji mobilnej możemy umówić się na wizytę lub sprawdzić swoje wyniki badań. Bez problemu skontaktujemy się z lekarzem, a w sytuacji kryzysowej uzyskamy pomoc lekarską przez czat.

Powinniśmy pamiętać, że z usług tych korzystają również osoby z niepełnosprawnościami. Z tego powodu kolejną, czwartą już edycję raportu o dostępności poświęciliśmy prywatnym placówkom medycznym.

Cel raportu

Głównym założeniem raportu jest sprawdzenie dostępności stron internetowych najpopularniejszych serwisów zajmujących się opieką medyczną. Jest to ważny temat ze względu na potrzeby osób z niepełnosprawnościami oraz problem niedostępności serwisów.

Udostępniony przez nas raport nie miał jednak gruntownie i kompleksowo przebadać stron internetowych serwisów medycznych. Jego celem było jedynie zarysowanie stanu ich dostępności. Jest też możliwość, że niektóre z wymienionych błędów są już nieaktualne. Pamiętajmy, że serwisy przechodzą ciągłą aktualizację, a nasze audyty przeprowadzaliśmy w marcu.

UMÓWIENIE SIĘ NA WIZYTĘ LEKARSKĄ POWINNO BYĆ DOSTĘPNE DLA KAŻDEGO

- Łukasz Stanik
SPIS TREŚCI RAPORTU
  • 1. Przedmowa
  • 2. Prywatna opieka medyczna w Polsce
  • 3. Dostępność cyfrowa
  • 4. Metodologia badania
  • 5. Wnioski
  • 6. Wyniki audytów poszczególnych serwisów
  • 7. Zakończenie
  • 8. O nas
  • 9. Dostępność – zrób to z nami!
  • 10. Czy jesteś dostępny? – podstawowe kryteria WCAG

Autorzy