Przejdź do treści

Dostępność i zrównoważony rozwój produktu cyfrowego są ze sobą ściśle powiązane. Wdrażając oba te podejścia mamy pewność, produkt cyfrowy będzie miał pozytywny wpływ na środowisko oraz społeczeństwo. Specjalizując się w dostępności cyfrowej, poszerzamy również swoją wiedzę na ten temat na przykład poprzez szkolenia, by móc Was wspierać w holistycznym podejściu do tworzenia odpowiedzialnych rozwiązań cyfrowych.

Z okazji Dnia Ziemi chcemy Wam przybliżyć kilka pojęć

Zrównoważony rozwój

Sprowadza się do dbałości, by nasze obecne działania i sposoby korzystania z rozwiązań cyfrowych i nie tylko, nie wpływały negatywnie na możliwość obecnych i przyszłych pokoleń prowadzenia dostatniego życia na tej planecie. Ponadto, to także zagwarantowanie, że zaspokajamy nasze potrzeby w sposób sprawiedliwy społecznie, korzystny dla środowiska oraz ekonomicznie opłacalny. Więcej informacji możecie przeczytać w artykule.

ESG

Zestaw kryteriów, według których ocenia się działalność przedsiębiorstw pod kątem zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności biznesu. Rozwinięcie skrótu: E – Środowisko (environmental), S – Społeczna odpowiedzialność (social responsibility) i G – Ład korporacyjny (corporate governance). Naukowo o ESG.

Odpowiedzialność cyfrowa

Zestaw etycznych i moralnych zobowiązań, którymi jednostki i organizacje powinny się kierować podczas korzystania z technologii cyfrowej. W jej zakres wchodzą aspekty społeczne, środowiskowe i ekonomiczne. Ze społecznej i ekonomicznej perspektywy, odpowiedzialność cyfrowa stara się przeciwdziałać ubóstwu cyfrowemu poprzez promowanie pozytywnych praktyk w tworzeniu dostępnych i inkluzywnych produktów cyfrowych oraz zapewnienie dostępu do technologii.

Główne punkty manifestu odpowiedzialności cyfrowej

  • Czystość: świadczone i wykorzystywane usługi będą zasilane energią odnawialną.
  • Efektywność: oferowane produkty i usługi będą zużywać jak najmniej energii i zasobów.
  • Otwartość: produkty i usługi będą dostępne, umożliwiające swobodną wymianę informacji i umożliwiające użytkownikom kontrolę nad ich danymi.
  • Prawdomówność: stworzone produkty i usługi nie będą wprowadzać w błąd ani wykorzystywać swoich użytkowników w swoim projektowaniu ani treści.
  • Regeneracja: rozwiązania będą wspierać gospodarkę, która odżywia ludzi i planetę.
  • Odporność: Produkty i usługi będą funkcjonować w czasach i miejscach, gdzie ludzie ich najbardziej potrzebują.

Cały Manifest na temat odpowiedzialności cyfrowej można przeczytać tutaj.

Zrównoważony rozwój i dostępność idą w parze

Nawet czytając powyższe pojęcia możemy zauważyć, że temat zrównoważonego rozwoju nie skupia się tylko i wyłącznie na aspektach związanych ze środowiskiem, ale raczej wybiera holistyczne podejście. Tym samym włączając dostępność cyfrową jako jeden z kluczowych punktów, który trzeba spełnić dążąc do tworzenia zrównoważonych produktów.