Przejdź do treści

Raport Dostępności serwisów www

  • Bankowość
  • Telekomunikacja

Europejski Akt o Dostępności nakłada na podmioty wymienione w dyrektywie obowiązek bycia dostępnymi cyfrowo od 28 czerwca 2025 roku. Wybraliśmy podmioty z zakresu bankowości oraz telekomunikacji. W celu przeprowadzenia cyklicznej analizy dostępności stron internetowych skorzystaliśmy z narzędzi automatycznych, które umożliwiają wstępną weryfikację i identyfikację najczęstszych błędów. Warto zaznaczyć, że każda aktualizacja strony może wpłynąć na jej poziom dostępności. Dlatego też chcemy prezentować te dane na bieżąco, aby podkreślić, że troska o dostępność jest istotna na każdym etapie projektu. Mamy nadzieję, że im bliżej roku 2025, tym mniej problemów będziemy notować.

Metodologia badań

Dla każdego badanego podmiotu wybraliśmy trzy podstrony, które mogą mieć istotny wpływ na skuteczność komunikacji z użytkownikami, zarówno jeśli chodzi o przekazywanie informacji, jak i umożliwienie kontaktu zwrotnego. Następnie przeprowadziliśmy automatyczną analizę tych wybranych stron przy użyciu kilku najpopularniejszych narzędzi. Nasza weryfikacja była wieloaspektowa, obejmując różne urządzenia (laptop, telefon), różne ustawienia przeglądarek oraz schematy kolorów itp. Otrzymane dane zostały zebrane za pomocą Google Chart API i przedstawione w czytelnej formie wykresów, aby ułatwić prezentację wyników.

Bankowość

Przeprowadziliśmy automatyczną ocenę kilku największych banków w Polsce, takich jak BNP Paribas, ING, Santander, Bank Millennium, Pocztowy, PKO BP, mBank, Pekao, AliorBank oraz Credit Agricole. Następnie dokonaliśmy anonimizacji zebranych danych.

Najczęściej występujące problemy to:

  • Brakuje znacznika alt dla elementu img,
  • Semantyka kodu jest niepoprawna,
  • Struktura nagłówków oraz landmarków jest zaburzona.

Uśredniona liczba błędów: 155,6

Stan na dzień: 13.09.2023

Telekomunikacja

Przebadaliśmy za pomocą narzędzi automatycznych witryny największych dostawców usług telekomunikacyjnych: Orange, Play, Plus, T-Mobile. Następnie zanonimizowaliśmy dane.

Najczęściej występujące problemy to:

  • brak spełnionego minimalnego kontrastu dla elementów tekstowych
  • link/przyciski bez kontekstu
  • struktura nagłówków oraz landmarków jest zaburzona

Uśredniona liczba błędów: 153,25

Stan na dzień: 12.09.2023

Czy jesteś gotów, aby udoskonalić swój produkt cyfrowy?

Skontaktuj się z nami aby otrzymać wycenę twojej aplikacji lub projektu.

Kontakt