Przejdź do treści

Realizacje

BWON – Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami

Przebudowa serwisu – BWON Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Biuro Wsparcia Osób z Niepełnosprawnościami to jednostka Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, której głównym celem jest wspieranie studentów o różnorodnych potrzebach edukacyjnych oraz pracowników uczelni.

Przeprojektowanie serwisu Biura miało usprawnić szereg procesów, w tym między innymi wesprzeć studentów UAM z niepełnosprawnościami oraz neuroróżnorodnych w znalezieniu informacji na temat możliwych form wsparcia takich jak: racjonalne dostosowania procesu kształcenia, adaptacje materiałów edukacyjnych czy asystent akademicki. Istotne z punktu widzenia tej grupy odbiorców było więc usystematyzowanie treści, przedstawienie jej w przyjazny sposób oraz takie zbudowanie architektury informacji, aby ułatwiała szybkie dotarcie do poszukiwanych treści.

Pracownicy BWON kładli natomiast nacisk na uproszczenie komunikacji ze studentami chcącymi skorzystać ze wsparcia BWON. Dla psychologicznych konsultantów, wspierających studentów w uzyskiwaniu dostosowań, kluczowe było usprawnienie procesu umawiania wizyt. Z kolei pracownicy odpowiedzialni za codzienną obsługę Biura oraz wsparcie Zrzeszenia Studentów z Niepełnosprawnościami UAM Ad Astra potrzebowali możliwości regularnego i prostego dodawania treści, np. aktualności.

Biuro wydaje także szereg publikacji elektronicznych na temat dostępności, w tym poradników, czy informatorów, a także udostępnia szkolenia online dotyczące niektórych wyzwań w pracy ze studentami z niepełnosprawnościami lub neuroróżnorodnością. Ważne okazało się więc zapewnienie pracownikom UAM łatwego dostępu do tych materiałów.

O BWON

Biuro Wsparcia Osób Niepełnosprawnych UAM realizuje zadania wspierające studentów oraz pracowników Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu. Domeną jednostki jest szeroko rozumiana dostępność, w tym architektoniczna, edukacyjna lub cyfrowa. Studenci z niepełnosprawnościami oraz neuroróżnorodni przy wsparciu BWON mogą uzyskać takie dostosowania procesu kształcenia, które nie zmniejszając poziomu wymagań edukacyjnych, będą stwarzały im szansę na zrealizowanie całości cyklu kształcenia w sposób przystępny. Pracownicy UAM mogą zaś zasięgnąć wiedzy na temat przygotowywania publikacji, materiałów dydaktycznych lub uzyskać konkretne porady dotyczące pracy ze studentami o szczególnych potrzebach edukacyjnych.

Wyzwania

 • uwzględnienie w ramach projektu potrzeb wielu różnych grup odbiorców: kandydatów, studentów, ich o osób wspierających, pracowników UAM i pracowników BWON,
 • znalezienie kompromisu pomiędzy atrakcyjną formą serwisu, dużą ilością informacji i treści, a potrzebami osób neuroróżnorodnych wynikającymi z problemów z utrzymaniem uwagi,
 • przygotowanie systemu zarządzania treścią, który będzie intuicyjny w obsłudze dla pracowników BWON,
 • zadbanie o prosty, inkluzywny język, który jednocześnie odzwierciedla głos nadawcy, w tym przypadku jednostki uczelni wyższej.

Współpraca

Ogromnie doceniamy wielkie zaangażowanie całego zespołu BWON w prace nad projektem. W trakcie naszej współpracy ważne było dla nas umożliwienie pełnego uczestnictwa w warsztatach, prezentacjach lub dyskusjach wszystkim pracownikom Biura. Zadbaliśmy o dostępność cyfrową raportów i prezentacji, opacowaliśmy narzędzia, które umożliwiły nam prezentowanie i omawianie makiet również z osobami z niepełnosprawnością wzrokową. Na koniec przygotowaliśmy dedykowane szkolenie dla pracowników z niepełnosprawnością wzrokową z obsługi strony i dodawania treści, prowadzone przez specjalistkę do spraw dostępności, która jest osobą niewidomą.

Perspektywa reprezentanta BWON:
„Zależało nam na stworzeniu nowoczesnego i dostępnego serwisu www, który będzie prezentował informację na temat usług oferowanych przez BWON oraz promował szeroko rozumianą dostępność na UAM. Ważne było również odpowiednie zaplanowanie działań projektowych tak, aby każdy z pracowników BWON był zaangażowany w proces powstawania serwisu www oraz był współtwórcą jego sukcesu. Chciałbym podkreślić duże zaangażowanie zespołu Kinaole, który posiada kluczowe kompetencje w zakresie tworzenie dostępnych serwisów www." – Grzegorz Sadowski, Project Manager, UAM

Branża

 • Dostępność cyfrowa
 • Inkluzywność
 • Szkolnictwo

Zakres prac

 • UX Design
 • UI Design
 • Badania z Użytkownikami
 • Audyt Dostępności
 • Development

Zespół

 • Na zdjęciu twarz Agaty. Ma brązowe włosy i oczy, uśmiecha się.

  Agata Tumidajewicz

  UX Researcher UX Designer

 • Andrzej Dąbrowski

  Andrzej Dąbrowski

  UX/UI Designer

 • Radosław Stachurski

  Radosław Stachurski

  Specjalista ds. dostępności Specjalista ds. testów

 • Piotr Źrołka

  Piotr Źrołka

  UX Strateg

 • Barbara Filipowska

  Barbara Filipowska

  Audytor dostępności

 • Julia Zakrocka

  Graphic Designer

Rezultat

Wynikiem wszystkich tych prac jest nowoczesny serwis internetowy, który wpisuje się w identyfikację wizualną UAM, a jednocześnie jest przystępny w odbiorze tak dla użytkowników końcowych, jak i dla czuwających nad treściami redaktorów. Stronę można łatwo obsłużyć na komputerze i urządzeniach mobilnych. Jest także zoptymalizowana pod kątem technologii asystujących, w tym czytników ekranu. Sprawia to, że osoby z niepełnosprawnościami będą mogły w łatwy sposób z niej skorzystać, a co za tym idzie, bez problemu dotrzeć do informacji na temat działania BWON oraz oferowanego przez nie wsparcia.

Jak to robimy?

 • 1

  Ustalamy zakres prac podczas wstępnych konsultacji z klientem.

 • 2

  Przyglądamy się podobnym instytucjom uniwersyteckim w Polsce i na świecie.

 • 3

  Przeprowadzamy badania z użytkownikami oraz pracownikami, aby lepiej zrozumieć ich potrzeby.

 • 4

  Tworzymy architekturę informacji tak, aby wszystkie najczęściej poszukiwane treści były łatwo dostępne.

 • 5

  Projektujemy makiety LoFi, a po ich akceptacji także HiFi. W procesie projektowania aktywnie uczestniczą pracownicy instytucji.

 • 6

  Kodujemy całość, kładąc szczególny nacisk na inkluzywność i dostępność cyfrową.

 • 7

  Testujemy cały serwis pod kątem dostępności cyfrowej oraz użyteczności z przedstawicielami docelowej grupy użytkowników.

 • 8

  Szkolimy zespół redaktorów serwisu, aby dodawane przez nich treści były dostępne cyfrowo.

Czy jesteś gotów, aby udoskonalić swój produkt cyfrowy?

Skontaktuj się z nami aby otrzymać wycenę Twojej aplikacji lub projektu.

Kontakt