Przejdź do treści

Realizacje

KPH: Kampania Przeciw Homofobii

Przebudowa strony KPH

Kampania Przeciw Homofobii (KPH) to organizacja wspierająca swoimi działaniami środowiska LGBT+ głównie na drodze prawnej oraz poprzez cyber-aktywizm. Istotnym więc czynnikiem w przebudowaniu serwisu www.kph.org.pl była czytelność oraz intuicyjna obsługa dla wszystkich użytkowników chcących wesprzeć działania statutowe organizacji. Podczas prac projektowych kluczowymi potrzebami stały się więc możliwość aktywnego zaangażowania użytkowników w tworzone w danym okresie petycje. Uproszczona została także procedura przekazywania darowizn na rzecz organizacji.

KPH współpracuje z wieloma partnerami w Polsce oraz poza jej granicami na rzecz tolerancji, szacunku i zrozumienia osób LGBT+, zależało nam więc na dostarczeniu produktu cyfrowego, który będzie jasno przekazywał ważne dla organizacji treści, a jednocześnie będzie serwisem przyjaznym dla użytkownika i zachęcał go do działania.

O KPH

Kampania Przeciw Homofobii uznawana jest za jedną z najbardziej efektywnych organizacji działających na rzecz społeczności LGBT+ w Polsce. Organizacja ta angażuje się w działalność rzecznictwa politycznego na poziomie krajowym i międzynarodowym, prowadzi postępowania sądowe oraz wspiera ruch LGBT+. Od momentu założenia w 2001 roku, Kampania Przeciw Homofobii ma wyraźny cel – budowę Polski równych praw, gdzie szacunek i godność są zagwarantowane każdemu, niezależnie od orientacji seksualnej, tożsamości płciowej i cech płciowych. Dążenie do tej zmiany wymaga zaangażowania i siły, a Kampania Przeciw Homofobii właśnie taką się charakteryzuje – jest organizacją zaangażowaną i silną. Działa jako rzecznik społeczności LGBT+, współpracując na rzecz budowy sprawiedliwego i otwartego społeczeństwa.

Jak to zrobiliśmy?

 • Podczas wstępnych konsultacji z klientem ustaliliśmy zakres prac.
 • Przeprowadziliśmy badania z użytkownikami.
 • W oparciu o pozyskane dane zaprojektowaliśmy architekturę informacji.
 • Przygotowaliśmy makiety LoFi, a po ich wstępnej akceptacji także HiFi.
 • Całość zakodowaliśmy.
 • Przetestowaliśmy działanie serwisu i zoptymalizowaliśmy wydajność.

Branża

 • NGO
 • Organizacja Pozarządowa
 • Tech to Rescue

Zakres prac

 • UX Design
 • UI Design
 • Badania z Użytkownikami
 • Audyt Dostępności
 • Development

Zespół

 • Andrzej Dąbrowski

  Andrzej Dąbrowski

  UX/UI Designer

 • Radosław Stachurski

  Radosław Stachurski

  Specjalista ds. dostępności Specjalista ds. testów

Efekt końcowy

Wynikiem wszystkich powyższych prac jest odświeżony, przebudowany serwis, łączący nowoczesny design z powszechnie rozpoznawanymi elementami identyfikacji wizualnej KPH. Nowa witryna dobrze prezentuje się na telefonach, tabletach czy komputerze. Dodatkowo ujednoliciliśmy też wygląd treści w mediach społecznościowych, aby świeżość designu cieszyła oko także poza samą witryną.

Jak to robimy?

 • 1

  Ustalamy zakres prac podczas wstępnych konsultacji z klientem

 • 2

  Przeprowadzamy badania z Użytkownikami

 • 3

  Projektujemy architekturę informacji

 • 4

  Przygotowujemy makiety LoFi, a po ich wstępnej akceptacji także HiFi

 • 5

  Przechodzimy przez proces kodowania

 • 6

  Testujemy działanie serwisu i optymalizujemy wydajność

Czy jesteś gotów, aby udoskonalić swój produkt cyfrowy?

Skontaktuj się z nami aby otrzymać wycenę Twojej aplikacji lub projektu.

Kontakt