Przejdź do treści

Kolejny piątek kolejny post z serii Akademia WCAG

Rozpoczęliśmy opis kryterium 1.3.1 od struktury więc zamknijmy go klamrą i powiedzmy coś od nagłówkach i punktach orientacyjnych (z języka angielskiego landmarks).

Nagłówki w dostępności cyfrowej odgrywają ważną rolę. Są używane do organizowania i strukturyzowania treści, co pozwala na łatwiejsze poruszanie się po stronie, korzystanie z czytników ekranowych, a także na zrozumienie i szybkie zlokalizowanie istotnych informacji.

Oto kilka istotnych aspektów:

  • Nagłówki powinny być używane zgodnie z hierarchią, zaczynając od nagłówka pierwszego poziomu (H1) (choć są od tego wyjątki).
  • Nagłówki powinny być używane jako znaczniki semantyczne. Nie powinny być używane jedynie wizualnie jako zmieniane rozmiary czcionki lub stylizacje. W tym również puste nagłówki, które mogą wprowadzać osoby korzystające z czytników ekranowych w błąd i utrudniać zrozumienie strony.
  • Powinny być używane w sposób spójny zarówno pod względem wyglądu, jak i znaczenia.

Z kolej punkty orientacyjne, zwane również landmarkami, to elementy HTML, które pozwalają na oznaczenie ważnych obszarów strony internetowej lub aplikacji.

Możemy je oznaczyć na dwa sposoby. Korzystając z elementów natywnych HTML lub dodając atrybut “role”. Poniżej krótki opis głównych landmarków:

  • header (role="banner") – służy do oznaczenia nagłówka strony, w którym najczęściej znajduje się logo oraz menu nawigacyjne;
  • nav (role="navigation") – służy do oznaczenia menu nawigacyjnego, w którym powinny znajdować się linki do najważniejszych sekcji strony;
  • main (role="main") – służy do oznaczenia głównej treści strony. Element main powinien zawierać wszystkie treści, które stanowią podstawowy cel strony;
  • footer (role="contentinfo") – służy do oznaczenia stopki strony, w której najczęściej znajdują się informacje kontaktowe, polityka prywatności, regulamin oraz… deklaracja dostępności 🙂.

Ważne jest, aby punkty orientacyjne były używane w sposób konsekwentny i zgodny z ich przeznaczeniem. Dzięki temu osoby korzystające z narzędzi wspierających, takich jak czytniki ekranu, mogą szybko i łatwo znaleźć poszukiwane informacje.

Na koniec podrzucamy dwa dodatki do przeglądarek pozawalające podejrzeć nagłówki i landmarki:

Radosław Stachurski

Radosław Stachurski

Accessibility Specialist & WCAG 2.1 Auditor & Quality Assurance