Przejdź do treści

Skoro piątek to Akademia WCAG przesyła kolejna dawkę wiedzy

Na początku musimy zwrócić uwagę, że kryterium 1.3.2 WCAG ma duże znaczenie dla osób korzystających z technologii asystujących, które odczytują treść strony korzystając z czytników ekranu.

Osoby, które są w stanie zobaczyć stronę, widzą jej wszystkie elementy, które ustawione są dzięki stylom CSS. Dla osób widzących ich kolejność ma sens. Kryterium uważa się za spełnione, jeżeli po wyłączeniu stylów, kolejność zamieszczonych elementów nadal ma logiczny sens. Kolejność odczytywania elementów na stronie powinna być logiczna i intuicyjna. Zorganizowanie treści w danej sekwencji jest istotne. Inna kolejność może zmienić znaczenie całego serwisu.

Oprócz typowego błędu braku odpowiedniej kolejności odczytu powinniśmy również wystrzegać się innych sytuacji. Mogą one utrudnić zrozumienie treści osobom korzystającym z czytnika ekranu:

  • jeśli w trakcie przechodzenia przez stronę wizualnie pojawi się toolip lub modal to musi być odczytany od razu, a nie na końcu strony;
  • nie używajmy białych znaków do “rozstrzelenia” tekstu → W I T A J C I E. Może zostać przeczytane jako oddzielne litery, a nie całe słowo;
  • jeśli mamy dwie wersje językowe serwisu różniące się kierunkiem odczytu tekstu (arabski, japoński) zadbajmy o odpowiedni CSS

W sprawdzeniu poprawnej kolejności pomaga bardzo rozbudowana wtyczka Web Developer. Ma ona możliwość wyłączenia wszystkich styli.

Radosław Stachurski

Radosław Stachurski

Accessibility Specialist & WCAG 2.1 Auditor & Quality Assurance