Przejdź do treści
Krzyżówka na brukowej ścianie przedstawiająca przykład WCAG 3.1.3 nietypowe słowa.Jelleke Vanootheghem z Unsplash

Dzisiaj w ramach naszej Akademii WCAG porozmawiamy o temacie iście akademickim, a mianowicie o trudnych lub nietypowych słowach.

Kryterium 3.1.3 Nietypowe słowa wprowadza nam wymóg wprowadzenia mechanizmu wyjaśniającego nietypowe, trudne lub idiomatyczne słowa i zwroty, aby umożliwić zrozumienie treści jak najszerszej publiczności.

Ten wpis dedykujemy również wszystkim twórcom podręczników akademickich, ponieważ kryterium 3.1.3 dotyczy także żargonu związanego z daną branżą lub dziedziną nauki. Tym bardziej jeśli treści adresowane są do osób początkujących lub szerszego grona.

Co zrobić, aby spełnić to kryterium WCAG 3.1.3 nietypowe słowa?

  • Dostarczyć definicję w postaci przypisu lub tooltipa (oczywiście dostępnie zaimplementowanego ).
  • Podlinkować trudniejsze słowa do znajdującego się na naszej witrynie słowniczka.
  • Podlinkować trudniejsze słowa do zewnętrznego słownika lub wprowadzić mechanizm umożliwiający wyszukiwanie definicji trudniejszych słów i fraz.

Komu pomaga spełnienie WCAG 3.1.3 nietypowe słowa?

W głównej mierze osobom, które nie specjalizują się w danej branży, czyli praktycznie każdemu z nas. Jeśli Waszą specjalizacją nie jest chemia organiczna lub przetwórstwo żywności, jak wiele mówią Wam nazwy składników umieszczone na opakowaniach? Niewiele, prawda? A to tylko najprostszy przykład.

Komu jeszcze spełnienie kryterium ułatwi życie?

  • Osobom słabowidzącym, które przy dużym powiększeniu tekstu mogą utracić łatwo kontekst, w jakim słowo jest użyte.
  • Osobom Głuchym, z dysleksją lub trudnościami poznawczymi, dla których odczytywanie lub zrozumienie trudniejszych słów lub fraz może sprawiać trudność.
  • Osobom nieznającym dobrze języka polskiego, którym może umknąć znaczenie fraz idiomatycznych lub kolokwializmów.
  • Osobom z niektórymi niepełnosprawnościami poznawczymi, które mają trudności z rozumieniem gry słów lub trudniej im odnaleźć się w świecie wielokrotnych, złożonych znaczeń.
  • Osobom z niepełnosprawnościami intelektualnymi, które rozumieją słowa bardzo dosłownie lub mają czasami problemy z abstrahowaniem.
Małgorzata Szymczak

Małgorzata Szymczak

Accessibility Specialist & Junior Frontend Developer