Przejdź do treści

Dzisiejsze kryterium WCAG, które odnosi się do używania skrótów w Sieci.

Czasem mamy wrażenie, że kryterium to idealnie sprawdziłoby się w korpo…

O kryterium WCAG 3.1.4 Skróty

Kryterium to obliguje nas jako twórców treści internetowych do rozwijania skrótów, które stosujemy. W jaki sposób? Czy mogą nas zmusić, żebyśmy pisali pełnymi sformułowaniami?

Nie. Wtedy skróty straciłyby rację bytu. Czego więc wymagają?

Rozwinięcia ich i to nie tylko dla technologii asystujących. Rzeczywiście, osoby, korzystające na przykład z czytnika ekranu często mogą nie zrozumieć, co dany skrót oznacza, tym bardziej, jeśli nie jest on powszechnie używany, a technologia nie rozpozna go automatycznie. Kryterium ma na celu zapewnienie zrozumienia również osobom, które mają problemy z rozszyfrowywaniem pewnych słów, z pamięcią czy po prostu ze skupieniem i wyciągnięciem wniosków z kontekstu.

Jak spełnić to kryterium?

  1. Po pierwsze, pisząc o pewnym zagadnieniu po raz pierwszy, nie używajmy skrótu. Rozwińmy całość, a za każdym kolejnym razem, użyjmy upragnionego skrótu. Dzięki temu, nasz użytkownik zdąży zapoznać się z jego rozwinięciem.
  2. Po drugie, jeśli skrótów jest wiele, zamieśćmy na stronie słowniczek pojęć. Przykładem może być strona z dokumentacją dla lekarzy i pacjentów. Lekarze poradzą sobie z nimi bez problemu, a pacjenci? Może być różnie.
  3. Po trzecie, rozwińmy skrót dla czytnika ekranu.

UWAGA: Organizacja World Wide Web Consortium (W3C) wskazuje wprost użycie elementu HTML <abbr> jako jedną z technik, ale zwracamy uwagę, że NIE jest on idealny i obecnie NIE jest wspierany przez czytniki ekranu. Jego efektywność na obecny moment jest zerowa. Link do źródła: powermapper.com.

Mamy więc rozłożyć ręce?

Nie trzeba. Skróty możemy rozwinąć za pomocą atrybutu aria-label czy vissualy-hidden (również są z nim problemy, ale o tym kolejny artykuł ), dzięki któremu od razu czytnikowi ekranu zostanie zaanonsowana jego pełna treść.

Małgorzata Szymczak

Małgorzata Szymczak

Accessibility Specialist & Junior Frontend Developer