Przejdź do treści
Dwa klocki postawione obok siebie z napisami: akceptuj i odrzuć. Ręka dostawia pośrodku niebieski klocek ze strzałkami w obie strony. Ilustrowane działanie WCAG 3.2.2 Podczas wprowadzania danych.Houcine Ncib z Unsplash

W dzisiejszej odsłonie naszej akademii porozmawiamy między innymi o formularzach. Kryterium WCAG 3.2.2 Podczas wprowadzania danych, które dzisiaj omówimy, skupia się na zachowaniu typowych elementów formularzy, jak checkboxy, radiobuttony lub listy elementów do wyboru. Kryterium wskazuje na to, że elementy te powinny zachowywać się w sposób przewidywalny.

Co to oznacza w praktyce?

Wyobraźcie sobie przykład typowej aplikacji pocztowej, takiej jak na przykład Gmail. Jesteście na liście wiadomości, zaznaczyliście sobie kilka z nich, po czym z listy dostępnych akcji wybraliście „usuń”. Jakbyście się poczuli, gdyby tuż po zamknięciu listy akcji wiadomości natychmiast zostałyby usunięte? A przypadkowo zaznaczylibyście jakąś bardzo ważną wiadomość i nie dałoby się jej odzyskać z kosza? Byłoby to nieprzyjemne, prawda? Dlatego właśnie w aplikacjach pocztowych obok listy akcji znajduje się przycisk „Wykonaj” lub pokrewny, aby samo wybranie danej akcji nie wywołało nieoczekiwanych efektów. Właśnie tego rodzaju przewidywalność jest istotą kryterium 3.2.2.

Innym przykładem są wszelkie sklepy internetowe i filtry w nich występujące. Niestety, najczęściej jest tak, że wybierając jeden z filtrów, od razu następuje przeładowanie strony i zmiana kontekstu strony. Takie zachowania mogą powodować, że Użytkownik poczuje się zagubiony.

Komu pomoże dostosowanie się do WCAG 3.2.2 Podczas wprowadzania danych?

Wszystkim tym, którzy mogą nie zrozumieć wizualnych zmian na stronie, w tym:

  • osobom niewidomym i słabowidzącym, dla których mogą być one niezrozumiałe i czasem powodować trudności z korzystania z formularza;
  • osobom z trudnościami w koncentracji lub z niepełnosprawnością intelektualną, które nagła zmiana kontekstu może rozproszyć;
  • osobom z dysleksją lub innymi formami neuroróżnorodności, które mogą mieć problem z odczytywaniem wskazówek typowo wizualnych.

Co więc warto wziąć pod uwagę projektując formularze?

  • Formularze nie mogą wysyłać się automatycznie, gdy Użytkownik wypełni ostatnie pole, a powinny mieć przycisk „Wyślij” czy inny pokrewny. Pole wyszukiwarki nie jest tu wyjątkiem.
  • Jeśli używamy listy akcji, użytkownik powinien potwierdzić wolę wykonania wybranej z nich na przykład za pomocą przycisku „Wykonaj” czy “Zatwierdź”.
  • Jeśli chcemy na przykład otworzyć okienko modalne z kalendarzem, powinien to wykonać jednoznacznie opisany przycisk.

Co może być wyjątkiem WCAG 3.2.2 Podczas wprowadzania danych?

  • Nie złamiemy kryterium 3.2.2, jeśli na przykład po wybraniu jednej z opcji uaktywnią się nieaktywne wcześniej (ale widoczne) pola formularza. Na przykład w widoku wydarzenia w kalendarzu, w którym wybieramy typ wydarzenia jako „spotkanie” uaktywni się lista wyboru innych uczestników. Ta będzie nieaktywna, gdy wybranym typem wydarzenia będzie „przypomnienie”.
  • Link, przycisk lub wybranie karty na stronie nie podlega kryterium, ponieważ co do zasady każdy z tych elementów ma wykonać akcję na stronie, na przykład otworzyć inną, przesłać formularz lub odkryć inną kartę.

Każdemu z nas zdarzało się dokonywać zmian w formularzu, gdy coś zamawialiśmy ze sklepu internetowego, wypełnialiśmy przelew bankowy lub filtrowaliśmy wyniki wyszukiwania. Gdy każda taka zmiana przeładowuje stronę, Użytkownik powinien móc wybrać, kiedy ma być wykonana. Nie będzie to wówczas niekomfortowe lub zaskakujące. Pamiętajmy też, że czytnik ekranu nie „zapamiętuje” położenia użytkownika na stronie po jej przeładowaniu. A to oznacza, że Użytkownik, który się nim posługuje, będzie musiał wykonać wiele działań, aby powrócić do miejsca, w którym znajdował się wcześniej.