Przejdź do treści

Realizacje

Autodiagnoza

Audyt WCAG, testy z OzN systemu Autodiagnozy

Narzędzie Autodiagnozy ma na celu zweryfikowanie kondycji przedsiębiorstwa. Jeśli po przeprowadzeniu ankiety narzędzie wykaże problemy to zaprosi przedsiębiorcę do skorzystania z programu poprawy. Niezwykle ważnym aspektem w tym projekcie było dostosowanie systemu dla jak największej grupy użytkowników.

Działania, które przeprowadziliśmy trwały blisko pół roku. W pierwszej kolejności przystąpiliśmy do audytu dostępności cyfrowej na poziomie A & AA WCAG. Po wprowadzonych testach nadszedł czas na poprawki ze strony zespołu deweloperskiego. W dalszym etapie sprawdziliśmy co udało się poprawić i zgłosiliśmy również nowe błędy. Ponownie wkroczył zespół programistów. Po wdrożonych poprawkach jeszcze raz zbadaliśmy serwis wykonując drugi re-audyt. Idąc w ślad za przysłowiem „do trzech razy sztuka” oddaliśmy serwis deweloperom po raz trzeci. Było to konieczne, bo ostatnim etapem były badania z Osobami z Niepełnosprawnościami. Dzięki testom użytkowników ze szczególnymi potrzebami mogliśmy zweryfikować ostatecznie przydatność narzędzia dla wszystkich.

Czym zajmuje się PARP

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości to publiczna instytucja, która pomaga małym i średnim przedsiębiorstwom w rozwoju kompetencji i finansowaniu firmy. Oprócz szkoleń i dofinansowań PARP wspiera innowacyjność oraz działalność badawczą w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP).

 

Branża

 • Dostępność cyfrowa
 • Accessibility
 • Badania z OzN

Zakres prac

 • Audyt WCAG A & AA
 • Testowanie z OzN
 • Konsultacje

Zespół

 • Radosław Stachurski

  Radosław Stachurski

  Specjalista ds. dostępności
  Specjalista ds. testów

Co udało się uzyskać

Efektem prawie półrocznej pracy nad dostępnością cyfrową jest wzrost poziomu dostępności z 51% do 81%. Wskazane utrudnienia dla Osób z Niepełnosprawnościami w większości zostały usunięte. Dzięki temu system Autodiagnozy stał się dużo bardziej przyjazny użytkownikowi i niewykluczający.

Niezaprzeczalnym efektem działań jest również pozytywna opinia Osób z Niepełnosprawnościami. Wskazali oni, że serwis jest dobrze przystosowany dla każdej z grup, które brały udział w badaniach.

Jak to robimy?

 • 1

  Wybraliśmy z klientem zakres podstron do audytu

 • 2

  Zweryfikowaliśmy poziom dostępności i stworzyliśmy raport

 • 3

  Przeprowadziliśmy testy z Osobami z Niepełnosprawnościami

 • 4

  Przeprowadziliśmy ponowną weryfikację dostępności

 • 5

  Omówiliśmy wyniki z klientem

Czy jesteś gotów, aby udoskonalić swój produkt cyfrowy?

Skontaktuj się z nami aby otrzymać wycenę twojej aplikacji lub projektu.

Kontakt