Przejdź do treści

Dziś przedstawiamy Wam kryterium 1.3.4 WCAG (poziom AA) dotyczącego orientacji.

W najprostszych słowach – treści i funkcje nie mogą zostać ograniczone do wyświetlania ich w jednej orientacji – poziomej czy pionowej. Użytkownik musi być sam w stanie zdecydować w jaki sposób obsługuje daną stronę internetową czy aplikację.

Celem tego kryterium sukcesu jest upewnienie się, że programiści nie ograniczają korzystania z aplikacji mobilnej lub strony internetowej do pracy w określonym trybie.

Osoby, które potencjalnie mogą mieć problem z obróceniem urządzenia mobilnego do pozycji poziomej, nie mogą zostać ograniczone w odbiorze treści. Przykład? Ludzie, którzy mają telefon przymocowany do poręczy elektrycznego wózka inwalidzkiego.

Czy są wyjątki? Tak.
Treści, które niejako wymuszają pewną orientację ze względu na ich format.

W3C – World Wide Web Consortium – jako przykład podaje między innymi symulacje pianina. Obsłużenie aplikacji w orientacji pionowej byłoby nieefektywne, a klawisze mogłyby być zbyt małe.

Małgorzata Szymczak

Małgorzata Szymczak

Accessibility Specialist & Junior Frontend Developer