Przejdź do treści

Kontrast to właśnie kolejne kryterium, które dziś omawiamy!

Zasada ta dotyczy kontrastu treści umieszczonych na stronach internetowych (w przeciwieństwie do kryterium 1.4.11 odnoszącego się do kontrastu elementów nietekstowych). Ma ono na celu zapewnienie, że osoby z dysfunkcjami wzroku lub innymi niepełnosprawnościami, które wpływają na percepcję kolorów, będą w stanie czytać i odczytywać tekst na stronach internetowych.

Kryterium 1.4.3 WCAG zaleca także, aby kontrast tekstu był dostosowany do ustawień Użytkownika. Oznacza to, że jeśli dostosuje on ustawienia dotyczące kontrastu na swoim urządzeniu, strona internetowa powinna reagować na te zmiany i zapewnić odpowiednią czytelność tekstu.

A teraz konkrety. Jaki współczynnik kontrastu jest wyznaczony jako minimalny?

    Dla tekstu o standardowej wielkości (do 18,5 piksela lub równoważnego rozmiaru):

  • Minimalny kontrast dla tekstu normalnego: 4,5:1.
  • Minimalny kontrast dla tekstu pogrubionego lub większego: 3:1 (ze względu na większą czytelność fontu).
    Dla większego tekstu (ponad 18,5 piksela lub równoważnego rozmiaru):

  • Minimalny kontrast dla tekstu normalnego lub pogrubionego: 3:1.

Czy są jakieś wyjątki? Tak. Teksty typowo dekoracyjne, nieaktywne elementu interfejsu użytkownika, czy też loga, nie muszą spełniać kryterium kontrastu. Czy będzie lepiej, jeśli je spełnią? Oczywiście 🙂

A teraz jeszcze ciekawostka o kolorze pomarańczy (temat ma być zaadresowany w WCAG 3.0).
Autor przedstawia w nim dwa przyciski – jeden pomarańczowy z czarnym fontem (spełniający kontrast) oraz drugi – pomarańczowy z białym fontem (nieposiadający kontrastu). Który wydaje się być bardziej przyjazny dla oka? O dziwo, według badań i naszych własnych spostrzeżeń, ten drugi. Poczytajcie. 😉

Małgorzata Szymczak

Małgorzata Szymczak

Accessibility Specialist & Junior Frontend Developer