Przejdź do treści
Biały tekst na czarnym tlePhoto by Sergi Kabrer on Unsplash

Dziś przybliżymy Wam kryterium 1.4.6 – kontrast (wzmocniony)!

Jest to niejako uzupełnienie kryterium 1.4.3 – kontrast (minimalny). Również dotyczy kontrastu tekstu. Wymaganie to ma na celu zapewnienie, że tekst prezentowany na stronie internetowej jest łatwo czytelny dla użytkowników, w tym osób z różnymi rodzajami dysfunkcji wzrokowej. Pamiętajmy jednak, że jest to wymaganie na poziomie AAA.
Obecnie w polskim prawie jesteśmy zobligowani do stosowania podwójnego A.

📖 Jakie są założenia kryterium?

Kontrast między tekstem lub grafikami tekstowymi a tłem powinien wynosić co najmniej 7:1, poza następującymi przypadkami:

  • 👉 duży font (rozmiar równy lub większy niż 18 lub rozmiar 14 pogrubiony) oraz duże grafiki tekstowe mogą spełniać kontrast na poziomie co najmniej 4,5:1;
  • 👉 teksty, które są częścią logotypu lub znaku handlowego nie posiadają wymagań minimalnych odnośnie kontrastu;
  • 👉 teksty lub grafiki tekstowe, które:
    • 📌są częścią komponentu nieaktywnego interfejsu użytkownika,
    • 📌są czysto dekoracyjne,
    • 📌są częścią grafiki lub zdjęcia, nie posiadają wymagań minimalnych odnośnie kontrastu.

Link do kryterium 1.4.6 WCAG

Małgorzata Szymczak

Małgorzata Szymczak

Accessibility Specialist & Junior Frontend Developer