Przejdź do treści

Dziś kryterium WCAG 2.4.10 nagłówki sekcji. Zapraszamy!

Kryterium 2.4.10 nagłówki sekcji kryterium objęte poziomem AAA

Duża część kryterium dotycząca nagłówków została opisana w artykule dotyczącym kryterium 1.3.1 WCAG. Dzisiaj jednak dopowiemy do niego co nieco.

Należy zauważyć, że kryterium to obejmuje stosowanie nagłówków, jednakże tylko w tekście. Nie ma ono zastosowania do nagłówków, które zostały użyte w pozostałych komponentach interfejsu użytkownika.

Jak możemy je spełnić?

Redagując publikacje, należy pamiętać, by treść podzielić nie tylko na rozdziały, ale również jeśli jest to możliwe, również na sekcje. Każda z takich sekcji powinna zostać wyróżniona nagłówkiem. Proste, prawda? A jakie przydatne dla osób, które korzystają z czytników ekranowych czy też dla osób, które mają problemy z koncentracją. Dzieląc tekst na części, staje się on bardziej zrozumiały i zorganizowany.

Dlaczego tak proste kryterium zostało opublikowane na poziomie AAA?

Najprostszym wyjaśnieniem tego może być przykład artykułu, który chcemy zacytować na naszej stronie internetowej. Jasnym jest, że skoro jest innego autora, to nie możemy go edytować ani dodawać nagłówków. Musimy go przytoczyć w oryginalnej formie. W takiej sytuacji byłoby więc ciężko spełnić to kryterium.

Małgorzata Szymczak

Małgorzata Szymczak

Accessibility Specialist & Junior Frontend Developer