Przejdź do treści
Widoczny kawałek zegara.Sonja Langford z Unsplash

Opis kolejnego kryterium WCAG 2.2!

Tak, tak, to nie literówka. Od wczoraj mamy już WCAG 2.2. Od tego momentu będziemy uzupełniać nasze piątkowe wpisy również nowymi kryteriami. Ale dziś jeszcze o tym, co znalazło się w poprzedniej wersji.

Kryterium 2.2.3 – bez ograniczeń czasowych (poziom AAA)

Celem tego kryterium jest zapewnienie, aby wszyscy Użytkownicy, a w szczególności ci, którzy mogą potrzebować więcej czasu na przeczytanie treści i interakcję z nimi, nie znajdowali się w niekorzystnej sytuacji w związku z treściami, które mają ograniczenia czasowe.

Przykłady

  • Bankowość elektroniczna przytaczana również w naszym ostatnim poście. Pamiętajmy, że samoistne wylogowanie nie powinno nastąpić bez powiadamiania o tym Użytkownika. Powinien on mieć możliwość ewentualnego przedłużenia sesji.
  • Strona internetowa zawierająca quiz online musi umożliwiać Użytkownikom wydłużenie czasu przeznaczonego na każde pytanie, jeśli potrzebują więcej czasu na udzielenie odpowiedzi, a najlepiej w ogóle tego limitu nie zawierać.
  • Koszyk zakupowy na stronie popularnych e-commerce’ów również nie powinien zawierać limitów czasu na dokonanie zakupu. Jeśli okaże się, że danego produktu nie ma już dostępnego, wtedy może pojawiać się ewentualny komunikat. Całość powinna przebiegać bez zbędnego pośpiechu.

Kryterium to wymaga, aby Użytkownicy mieli możliwość wyłączenia, dostosowania lub przedłużenia wszelkich limitów czasowych określonych w treści. Określa także, że w przypadku ustanowienia limitu czasowego Użytkownicy powinni zostać o tym poinformowani i zapewniono im wystarczająco dużo czasu na wykonanie zadania lub możliwość jego przedłużenia bez ograniczeń. Najlepszym rozwiązaniem jest jednak nie ustanawianie tych limitów wcale.

Małgorzata Szymczak

Małgorzata Szymczak

Accessibility Specialist & Junior Frontend Developer